Magiczna sesja zdjęciowa :: Anna Waberska Fotografia


Kid friendly places, Reviews, Web Spaces / Monday, October 9th, 2023

Wszyscy wiemy, że nie da się uchwycić każdego wyjątkowego momentu w życiu, szczególnie w przypadku dzieci, które rosną zdecydowanie za szybko. Ale może warto od czasu do czasu się zatrzymać, np. na Święta Bożego Narodzenia, kiedy mamy trochę więcej czasu dla siebie i stworzyć niezapomniane wspomnienia.

W zeszłym roku, gdy nasza córka miała 10 lat, uświadomiłam sobie, że odkąd była noworodkiem, nie mieliśmy rodzinnej sesji zdjęciowej. Powodem tego nie była nasza niechęć, ale po prostu brak odpowiedniego miejsca lub osoby. Dopóki nie zobaczyłam postu Anny Waberskiej Fotografia i jej uroczej świątecznej stylizacji.
Od razu wiedziałam, że to coś dla nas. Pozwólcie, że opowiem Wam trochę o tej niesamowitej pani fotograf i naszej świątecznej sesji zdjęciowej.

W zeszłym roku pracownią Anny na Boże Narodzenie była jej piękna szklarnia. Była ona ozdobiona migoczącymi światłami, świątecznymi dekoracjami w stylu boho i przytulnym kominkiem, który emanował ciepłem i komfortem. Gdy tylko weszliśmy do środka, ogarnęła nas świąteczna atmosfera, tworząc idealne tło dla naszych portretów.

We all know that it is impossible to capture every special moment in life, especially with kids that grow way too fast. But maybe it’s worth stopping from time to time, for example at Christmas, when we have a little more time for ourselves, and to create unforgettable memories.

Last year when our daughter was 10, I realized that since she was a newborn we didn’t have a family photoshoot. The reason behind that was not us not wanting it, just not finding the right place or person. Until I saw the post from Anna Waberska Fotografia and her adorable Christmas setup. I instantly knew that this was something for us. Let me tell you a bit about this amazing photographer and our Christmas photoshoot experience.

Last year Ana’s studio for Christmas was her beautiful greenhouse. It was a sight adorned with twinkling lights, festive bohemian decorations, and a cozy fireplace that exuded warmth and comfort. The moment we stepped inside, we were enveloped by a sense of holiday cheer, creating the perfect backdrop for our portraits.

Jedną rzeczą, którą musicie wiedzieć jest to, że mistrzostwo Anny wykracza poza jej umiejętności techniczne; ma dar sprawiania, że jej klienci czują się komfortowo i pewnie. Nasza córka czuła się, jakby wkraczała do książki z baśniami, a jej oczy błyszczały z zachwytu. My również zostaliśmy ogarnięci magią, gdy wkroczyliśmy w fantastyczną krainę stworzoną przez Anie.

Zobaczcie, jakie magiczne są te zdjęcia.

One thing that you need to know is that Ana’s mastery extends beyond her technical skills; she has a gift for making her clients feel comfortable and confident. Our daughter felt like she was stepping into a storybook, her eyes sparkling with excitement and wonder. We, as well, were swept up in the magic as we embraced the fantastical realm that Anna created.

Have a look at what magical photos she has created.

Jeśli naprawdę chcecie przeżyć niezapomnianą sesję zdjęciową z bliskimi, gorąco polecam wizytę u Anna Waberska Fotografia. Ania, z prawdziwą miłością do swojego rzemiosła, podchodzi do każdej sesji z nieograniczonym entuzjazmem i kreatywnością. Poświęca czas, aby Cię poznać, zrozumieć Twoją wyjątkową dynamikę i to, co uczyniło waszą więź szczególną. Myślę, że pozwala jej to uchwycić prawdziwą istotę i stworzyć obrazy promieniujące miłością.

Jestem pewna, że ten sezon będzie również niesamowity, więc nie zapomnijcie aby ją odwiedzić lub do niej napisać. Nie pożałujecie.

If you really want to have an unforgettable photoshoot with your loved ones, I really recommend visiting Anna ( Anna Waberska Fotografia ). With a genuine love for her craft, Anna approaches each session with boundless enthusiasm and creativity. She takes the time to get to know you, understanding your unique dynamics and what made your bond special. I think that this allows her to capture that true essence and create images that radiate with love, laughter, and togetherness.

I am pretty sure that this season is going to be amazing as well, so don’t forget to pay her a visit or drop her a line. You won’t regret it.