OSTOJA Chobienice – Ostoja piękna i spokoju


Interiors I notice, Kid friendly places, Places, Restaurants, Reviews, Travel / Monday, September 20th, 2021

[english version below]

Ostatnie dni sierpnia mieliśmy okazję spędzić w przecudnej Ostoi Chobienice położonej na terenie Wielkopolski.

Dla tych którzy jeszcze nie mieli okazji słyszeć lub odwiedzić Ostoi, to jest to niepowtarzalne miejsce, gdzie piękno nabiera głębszego znaczenia. Miejsce zaprojektowane z myślą o odpoczynku w wydaniu premium, i które urzeka bogactwem smaków aromatycznej kuchni. Ale o tym za chwilkę…

Powodem naszej wizyty był dwudniowy turniej golfowy US Kids Poland 2021 mojej córki i innych juniorów z Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie. Turniej ten odbywał się na polu golfowym Kalinowe Pola, które znajduje się zaledwie 45km od Ostoi Chobienice. US Kids Poland to turniej golfowy dla juniorów młodszych i starszych, gdzie przekrój wieku uczestników turnieju jest od 5 do 21 lat :)
Więcej o samym turnieju możecie dowiedzieć się tutaj

Photo credit Marek Darnikowski

Wspomnę tylko, że na taki turniej z rundą treningową trzeba poświęcić przynajmniej 3 dni, dlatego też stwierdziliśmy, że jest to idealna okazja, aby zatrzymać się w Ostoi Chobienice na dłużej i skorzystać z uroków tego miejsca.

Zacznę od tego, że Ostoja Chobienice to miejsce bardzo przyjazne dzieciom oraz wspierające pasje sportowe. Nasze dzieciaki biorące udział w turnieju otrzymały od dyrekcji hotelu specjalną niespodziankę w formie wspólnego i bardzo wygodnego transferu z/na pole golfowe. Jaka to była radość ze wspólnej jazdy luksusowym busem Ostoi Chobienice, popijając w drodze schłodzone Piccolo ;)

Ta radość i uśmiechy są nieocenione. Jeszcze raz duże podziękowania za ten miły gest.

Pozwólcie, że wrócę teraz do samego miejsca, które potrafi zauroczyć w jedną sekundę.
OSTOJA Chobienice to majątek szlachecki, gdzie niegdyś królował znamienity ród Mielżyńskich, natomiast dziś te miejsce przeznaczone jest do Waszej dyspozycji. Hotel położony jest w malowniczym miejscu otoczonym przyrodą. Nocleg, posiłki, nowoczesne sale konferencyjne, basen, spa, stajnię i dużą przestrzeń do integracji na zewnątrz – to wszystko ma OSTOJA Chobienice. Cały teren idealnie zagospodarowany.

Już na samym wjeździe wita nas piękny widok na wybieg z końmi. Przepiękna stajnia mieści się zaraz koło parkingu, więc nie można jej przeoczyć. Jest to raj dla miłośników jazdy konnej. Nasza córka uwielbia konie i odkąd pokazaliśmy jej Ostoję, jest to jej ulubione miejsce.

Detale konstrukcyjne pomieszczeń w tym miejscu świadczą o zamiłowaniu właścicieli do architektury. Wszystko w najdrobniejszych szczegółach zostało tutaj przemyślane. To co było najcenniejsze ze starej zabudowy zostało zachowane lub odnowione i pięknie połączone z nowoczesnymi elementami, tworząc w ten sposób wyjątkowy rustykalny styl.
Tu tradycja łączy się z nowoczesnością!

Przepięknie odnowione wnętrza i komfortowo urządzone pokoje zapewniają odpoczynek na najwyższym poziomie. Pokoje Ostoi są esencją wygody i funkcjonalności. W całym obiekcie jest 50 apartamentów i w każdym dostęp do prywatnej łazienki, TV, a także szybkiego WiFi. Poniżej możecie zobaczyć nasz pokój, czyli naszą ostoję spokoju :)

Ponadto, chwilę błogiego relaksu można zaczerpnąć w strefie Wellness & SPA.
Klimatyczne SPA to cześć obiektu w Ostoi obok którego nie można przejść obojętnie. SPA Pięciu Zbóż oferuje profesjonalne usługi kosmetologiczne, głęboko relaksujące masaże i rytuały na ciało. Do dyspozycji gości jest bogata strefa wellness z basenem i saunami oraz zewnętrzną strefę relaksu, również z sauną oraz balią z gorącą wodą.

Wellness & SPA
Photo credit Ostoja Chobienice

Oprócz tego, że przebywając na terenie obiektu każdy odnajdzie spokój i w pełni się zrelaksuje, to dodatkową wisienką na torcie jest jego restauracja.
Restauracja ‘Rządcówka‘, która posiada rekomendację w przewodniku Gault & Millau to mistrzostwo smaku!
Jest w niej przepięknie i wyśmienicie. Za każdym razem kuchnia Ostoji nas zaskakuje barwą smaku i elegancją podania. Rodzinny obiad w takim miejscu to czysta przyjemność.

Restaurację ‘Rządcówka’

Ale Restauracja ‘Rządcówka’, nie jest jedynym miejscem gdzie można smacznie zjeść na terenie Ostoi.
PUB Spichlerz czeka tuż obok z daniami z różnych zakątków świata. Świetne miejsce na wieczorną degustację lokalnego piwa, wyśmienitego wina czy też wybornej whisky. To właśnie w PUBie Spichlerz posłuchacie dobrej muzyki i pokibicujecie ulubionej drużynie. Poniżej tylko mały ‘sneak peek’ cudnego klimatu tego miejsca.

Photos credit Ostoja Chobienice

Wierzcie mi, że pisać można by bardzo długo o miejscach i atrakcjach w Ostoi Chobienice, ale myślę że lepiej będzie jak jej uroki odkryjecie sami.
Piękno, profesjonalizm, estetyka, styl, dbałość o szczegóły to największe atuty tego obiektu.
Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłam wam piękno tego miejsca i zachęciłam do odwiedzin.
My wrócimy tam na pewno :)


Galeria

***

We had the opportunity to spend the last days of August in the wonderful Ostoja Chobienice in Greater Poland.

For those who have not yet had the opportunity to hear or visit Ostoja, this is a unique place where beauty takes on a deeper meaning. A place designed for premium relaxation and enchanting with the richness of flavors of aromatic cuisine. But more on that in a moment …

The reason for our visit was the two-day US Kids Poland 2021 golf tournament of my daughter and other juniors from the Zawarcie Golf Club of Gorzów. This tournament took place on the Kalinowe Pola Golf Course, which is located only 45 km from Ostoja Chobienice. US Kids Poland is a golf tournament for juniors, younger and older, where the age of the tournament participants is from 5 to 21 years old :) You can learn more about the tournament itself here

I will just mention that there is a need to spend at least 3 days for such a tournament with a training round, so we decided that it is an ideal opportunity to stay in Ostoja Chobienice for a longer time and take advantage of the charms of this place.

Let me start with the fact that Ostoja Chobienice is a very child-friendly place that supports sports passions. Our kids participating in the tournament received a special surprise from the hotel management in the form of a joint and very convenient transfer to/from the golf course. What a joy it was to ride together in a luxury Ostoja Chobienice van, sipping a chilled Piccolo (champagne for children) on the way ;)

This joy and smiles are invaluable. Once again, many thanks for this nice gesture.

Let me now go back to the actual place that can captivate you in one second. OSTOJA Chobienice is a noble estate where the eminent Mielżyński family once ruled, but today this place is at your disposal. The hotel is situated in a picturesque place surrounded by nature. Overnight, meals, modern conference rooms, swimming pool, spa, stable, and a large space for outdoor integration – all this has OSTOJA Chobienice. The whole area is perfectly landscaped.

Already at the entrance, we are greeted by a beautiful view of the paddock with horses. The beautiful stable is located right next to the parking lot, so you can’t miss it. It is a paradise for animal lovers. Our daughter loves horses and since we showed her OSTOJA it is her favorite place.

The construction details of the rooms in this place show the owners’ love for architecture. Everything down to the last detail has been thought out here. Things that were the most valuable of the old buildings have been preserved or renovated and beautifully combined with modern elements, thus creating a unique rustic style. Here tradition meets modernity!

Beautifully renovated interiors and comfortably furnished rooms ensure relaxation at the highest level. Ostoja rooms are the essence of comfort and functionality. There are 50 apartments in the entire building, each with access to a private bathroom, TV, and fast WiFi. Below you can see our room, which is our refuge of peace :)

In addition, you can take a moment of blissful relaxation in the Wellness & SPA area. Very pleasant SPA is part of the facility in Ostoja that cannot be missed. The SPA Pięciu Zbóż offers professional cosmetology services, deeply relaxing massages, and body rituals. Guests have at their disposal a rich wellness area with a swimming pool and saunas as well as an outdoor relaxation area, also with a sauna and a hot tub.

Apart from the fact that while staying on the premises, everyone will find peace and fully relax, its restaurant is the icing on the cake. The ‘Rzadcówka’ restaurant, recommended in the Gault & Millau guide, is a master of taste! It is beautiful and delicious in it. Each time, Ostoja’s cuisine surprises us with its color of taste and elegance of serving.

But the ‘Rzadcówka’ Restaurant is not the only place where you can eat tasty in Ostoja. Next door there is PUB Spichlerz waiting for you with dishes from all over the world. A great place for an evening tasting of local beer, fine wine, or fine whiskey. It is in PUB Spichlerz that you will listen to good music and cheer on your favorite team. Below is just a little sneak peek of the wonderful atmosphere of this place.

Believe me, I could write about places and attractions in Ostoja Chobienice for a long time, but I think that it would be better if you discover the charms of this place yourself. Beauty, professionalism, aesthetics, style, attention to detail are the greatest advantages of this facility. I hope that I brought you a little closer to the beauty of this place and encouraged you to visit it. We will come back there for sure :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *