Capitola Watches


Fashion, Reviews / Thursday, July 11th, 2019

Hey everyone!
Finally, I can tell you a little bit more about a beautiful watch I have been wearing for a few weeks now. To tell something about the product, you first need to test it, right? And, since I am a new ambassador of Capitola brand then I thought I would share my opinion about the watch and give you some more details about the brand.

But first, how this happened that I am the brand ambassador and why Capitola?
Well, to my surprise, I got contacted through Instagram by this nice Spanish brand, who sells very beautiful, minimalistic and sleek watches for women and men and I was told that my profile fits perfectly with brand’s goals and mission.
In what way, exactly? Well, I think I have been writing lately quite a lot about the need for sustainability and recycled materials in fashion and this new Spanish brand offers just that.
I think my love for minimalism also played a role ;)


So, just briefly, here are the things I love about Capitola:
– products inspired by the beauty and minimalism
– brand’s commitment to sustainability work
– brand’s approach for taking environmental issues into consideration (all Capitola watches are made of recycled stainless steel and all the straps from the leather collection are made of synthetic recycled leather)
– Giving a solution to everyone who is tired of the high prices of the market
(a beautiful product and affordable price)
Charity work – by buying from Capitola you are supporting a charity organization like “EACR“, the European Association for Cancer Research. More about partners you can read in here.

These were the main reasons why I decided to try it out. I also knew that as an ambassador I would be able to offer a discount to everyone who likes Capitola watches. Yes, some good news everyone! If you use my code ‘ALLAROUNDMEPL15‘, you get 15% off your order! Click here to check all the models

As for the watch itself, I was so positively surprised how sturdy and beautiful it is. There are seven different types of watches for women and three for men (e.g. Sleek, Marble, SeaShell, Petite, Mesh, Leather, Velvet) with plenty of colors to choose from.
I have chosen for myself a Petite Mesh Black watch from the Petite Collection. I love it because this watch is light, comfortable and suitable for any occasion. The quality of the watch is great as well.
There is a possibility of personalizing your watch by choosing among different dials and combining them with different interchangeable straps.

Let me just mention that Capitola is based in Spain, so there is no need to worry about any customs duties that have to be paid in order to receive your package. Also, the watch arrives in one piece in a really beautiful box so it is perfect as a gift to someone special. There’s a little screwdriver in every box too, in case you need to adjust the size of the band.

I hope you’ve enjoyed reading this and you’ve found out more deatils now about this new brand.
Let me know down below which one is your favorite? :)

***

Hej wszystkim!
Wreszcie, mogę wam powiedzieć trochę więcej o pięknym zegarku, który noszę od kilku tygodni. Aby powiedzieć coś o produkcie, najpierw musisz go przetestować, prawda? A ponieważ jestem nową ambasadorką marki Capitola, pomyślałam, że podzielę się swoją opinią na temat zegarka i napisze wam kilka szczegółów na temat marki.

Ale najpierw, jak to się stało, że jestem ambasadorką marki i dlaczego Capitola?
Cóż, ku mojemu zdziwieniu, skontaktowała się ze mną poprzez Instagram ta właśnie hiszpańska marka, która sprzedaje bardzo piękne, minimalistyczne i eleganckie zegarki dla kobiet i mężczyzn i powiedziano mi, że mój profil doskonale pasuje do załorzeń i misji marki. W jaki dokładnie sposób? Cóż, myślę, że ostatnio dużo pisałam o potrzebie zrównoważonego rozwoju i materiałów z recyklingu w modzie, a ta nowa hiszpańska marka oferuje właśnie to. Myślę, że moja miłość do minimalizmu również odegrała tutaj rolę ;)
Tak więc, krótko, oto co podoba mi się w Capitoli:
– produkty inspirowane pięknem i minimalizmem
– zaangażowanie marki w prace na rzecz zrównoważonego rozwoju
– podejście marki do uwzględniania kwestii środowiskowych (wszystkie zegarki Capitola są wykonane z recyklowanej stali nierdzewnej, a wszystkie paski z kolekcji skórzanej są wykonane ze skóry syntetycznej z recyklingu)
– oferują rozwiązanie dla wszystkich, którzy są zmęczeni wysokimi cenami na rynku (piękny produkt i przystępna cena)
– Praca charytatywna – kupując od Capitola wspierasz organizację charytatywną, taką jak „EACR”, Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Rakiem. Więcej o partnerach możesz przeczytać tutaj.

To były główne powody, dla których zdecydowałam się spróbować. Wiedziałam też, że jako ambasadorka będę mogła zaoferować zniżki wszystkim, którym spodobają się zegarki Capitola. Tak więc, mam dobre wieści kochani! Jeśli użyjecie mojego kodu „ALLAROUNDMEPL15”, otrzymacie 15% zniżki na zamówienie! Kliknij tutaj, aby sprawdzić wszystkie modele!

Co do samego zegarka…To przyznam, że byłam bardzo pozytywnie zaskoczona tym jaki jest solidny i piękny. Dla kobiet dostępne jest siedem różnych typów zegarków, a dla mężczyzn trzy (np. Sleek, Marble, SeaShell, Petite, Mesh, Leather, Velvet), z wieloma kolorami do wyboru.
Ja dla siebie wybrałam zegarek Petite Mesh Black z kolekcji Petite. Uwielbiam go, ponieważ zegarek ten jest lekki, wygodny i odpowiedni na każdą okazję. Jakość zegarka jest również świetna.
Istnieje również możliwość personalizacji zegarka, wybierając spośród różnych tarcz i łącząc je z różnymi wymiennymi paskami.

Wspomnę tylko, że Capitola ma siedzibę w Hiszpanii, więc nie trzeba się martwić o jakiekolwiek opłaty celne, które trzeba zapłacić, aby otrzymać paczkę. Ponadto, zegarek jest dostarczany w całości w naprawdę pięknym pudełku, więc jest idealny jako prezent dla kogoś wyjątkowego. W każdym pudełku jest też mały śrubokręt, na wypadek gdybyście musieli dostosować rozmiar paska. Sprawdźcie zegarki Capitola, bo naprawdę warto!

Mam nadzieję, że miło wam się czytało i że dowiedzieliście się więcej szczegółów na temat tej nowej marki.
Dajcie mi znać poniżej, który z zegarków jest waszym faworytem? :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *