Experience The Art of Nature – The Rock Town, Czech Republic


Lifestyle, Travel / Thursday, September 19th, 2019

In my last post, I have promised to write more about places we had a chance to visit this summer so let me quickly tell you about this incredible place in the Czech Republic. I was totally amazed by the beauty of it and I hope I can show you why.

We all probably agree that when you think about the Czech Republic you instantly think Prague, right? And that’s because it is the most visited Czech destination. But, what about other places? How about seeing places that are like the artwork of nature? Totally magical in many ways :)
Well…I liked the idea and Adrspach-Teplice Rock Town is exactly that kind of place.

***

W moim ostatnim poście obiecałam napisać więcej o miejscach, które mieliśmy okazję odwiedzić tego lata, więc szybko opowiem o niesamowitym miejscu w Czechach. Byłam całkowicie zdumiona jego pięknem i mam nadzieję, że pokażę wam dlaczego.

Zapewne wszyscy się zgodzimy, że kiedy myślimy o Czechach, od razu widzimy Pragę, prawda? A to dlatego, że jest ona najczęściej odwiedzanym miejscem w Czechach. A co z innymi miejscami? Co powiecie o miejscu przypominającym dzieło sztuki? Całkowicie magiczne na wiele sposobów :)
Cóż … Mi podobał się pomysł, a Skalne Miasto Adrspach-Teplice jest właśnie takim miejscem.

A mountain lake at the entrance

Adrspach-Teplice Rock Town is a natural tourist attraction in the Czech Stołowe Mountains (aka ‘The Table Mountains’) near the Polish border (172 km from Prague and 100 km from Wroclaw).
It’s NOT a typical “town” built by people though. This particular “town” is made naturally of massive rock formations creating sandstone towers, walls, and rocky boulders standing alone or forming groups with narrow walkways and trails. Here you can squeeze through gorges, let your imagination run wild when looking at the various shapes created by the rocks. See for yourself :)

***

Skalne miasto Adrspach-Teplice to przyrodnicza atrakcja turystyczna w czeskich Górach Stołowych w pobliżu polskiej granicy (172 km od Pragi i 100 km od Wrocławia).
NIE jest to jednak typowe „miasto” zbudowane przez ludzi. Te konkretne „miasto” powstało naturalnie z masywnych formacji skalnych, tworząc piaskowcowe wieże, mury i skalne głazy, które stoją samotnie lub tworzą grupy z wąskimi chodnikami i szlakami. Tutaj możecie przeciskać się przez wąwozy, puścić wodze fantazji, patrząc na różne kształty tworzone przez skały. Zobaczcie sami :)

Elephants square / Plac słoni
A small panorama / Mała panorama
Rocks

The gothic gate (the entrance to the labyrinth) and corridors in the labyrinth
Gotycka brama (wejście do labiryntu) i korytarze w labiryncie

The sandstones in the reserve are almost 100 meters high and it is one of the best-known climbing places in the world. This is the largest attraction of its kind in the Czech Republic.

***

Piaskowce w rezerwacie mają prawie 100 metrów wysokości i jest to jedno z najbardziej znanych miejsc wspinaczkowych na świecie. To największa tego typu atrakcja w Czechach.

You can also take a boat ride that passes dangerously close to the cliffs ;)
Możecie także wybrać się na przejażdżkę łodzią, która płynie niebezpiecznie blisko klifów ;)

The nature trails that you can find in Adrspach-Teplice Rock Town are a popular destination for all nature lovers, mountaineers, romantics, and families with children. You can spend a whole day in there going with the map and exploring beautiful trails. Our 7-year-old daughter just loved it. She was so ready to discover every single nook out there.

***

Szlaki, które można znaleźć w skalnym mieście Adrspach-Teplice są popularne wśród wszystkich miłośników przyrody, alpinistów, romantyków i rodzin z dziećmi. Możecie tam spędzić cały dzień, chodząc z mapą i zwiedzając przepiękne ścieżki. Nasza 7-letnia córka była zachwycona oraz gotowa aby odkryć każdy zakątek tego miejsca.

The trail among rocks. Like in fairytale / Szlak wśród skał. Jak w bajce.

I truly recommend visiting if you haven’t already been there. It is like being in a fairytail. You won’t regret it :)
All the necessary info about the Adrspach-Teplice Rock Town you can find in here and our photo gallery below.
Enjoy!

***

Naprawdę polecam odwiedzić, jeśli jeszcze tam nie byliście. Nie pożałujecie :)
Wszystkie niezbędne informacje na temat skalnego miasta Adrspach-Teplice można znaleźć tutaj, a naszą galerię zdjęć poniżej.
Zapraszam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *