My little guide to Gifting


Lifestyle, Products, Reviews, Web Spaces / Monday, December 2nd, 2019

Running late or no idea what to buy for Xmas? Well…what can I say…we have all been there :) That’s why it is good to have a backup plan.
What do I mean by that? Basically, a list of gift ideas that you just can’t go wrong with if nothing else comes to your mind.
Here are my last-minute Xmas gifts ideas or solutions that hopefully you find helpful. Enjoy!

***

Czas cię goni lub nie masz pojęcia, co kupić na Boże Narodzenie? Cóż … co mogę powiedzieć … wszyscy to znamy :) Dlatego dobrze jest mieć plan ‘B’.
Co mam przez to na myśli? Mianowicie, listę pomysłów na prezenty, z którymi po prostu nie możesz się pomylić, jeśli nic innego nie przychodzi ci do głowy.
Oto moje pomysły lub rozwiązania na prezenty świąteczne na ostatnią chwilę, które, mam nadzieję, okażą się pomocne. Korzystajcie!

* For a HEALTHY LIFESTYLE lover*
(Dla miłośnika ZDROWEGO ODŻYWIANIA)

It’s always a good idea to create/compose a box or small basket filled with healthy and good foods like muesli or any other breakfast mixes, nuts spreads, raw nuts, bars, superfoods and healthy sweets. A pretty much all that you can think of. I am pretty sure this person will like and appreciate the box of goodies.
If I were to recommend I would personally go with Foods by Ann. You can buy what you need online or find it in your local stores (Poland).

***

Zawsze dobrze jest stworzyć / skomponować pudełko lub mały koszyk wypełniony zdrowymi i dobrymi przekąskami, takimi jak musli lub inne mieszanki śniadaniowe, pasty orzechowe, surowe orzechy, batony, superfoods i zdrowe słodycze. Możecie wrzucić tam wszystko, co przyjdzie wam do głowy. Jestem prawie pewna, że ta osoba doceni takie pudełko z pysznymi i zdrowymi łakociami.
Jesli miałabym doradzić to osobiście wybrałabym produkty z Foods by Ann. Możecie kupić to co potrzebujecie online lub znaleźć w lokalnych sklepach (Polska).

If you don’t want to pick the contents by yourself, there is even a Christmas box ready to buy for you at Foods by Ann. You can order online here and it looks like on images below.

Jeśli nie chcecie sami wybierać zawartości prezentu, w Foods by Ann jest nawet gotowe pudełko świąteczne. Możecie zamówić je online tutaj , a wygląda tak jak na zdjęciach poniżej.

Photo credit to foodsbyann.pl


* For a PRESS lover*
(Dla miłośnika PRASY)

If you know that the person for whom you need a gift is a press lover, then it’s a great idea to buy an annual subscription.
I personally love that sort of gift. My friends and family can confirm it :) I like it because I can enjoy it all year long and I am always up to date with things that interest me the most.
As you know, I like fashion and interior design so I have both, Elle Poland and Elle Decoration Poland, magazine subscriptions.
But, you can pick whatever magazine you think your press lover will appreciate.
Here is a place where I have all my subscriptions. Very often yearly subscriptions come with extra gifts (look below) that are really nice so it’s really worth it to check it out ;) I highly recommend it!

***

Jeśli wiecie, że osoba, dla której potrzebujecie prezent, jest miłośnikiem prasy, to świetnym pomysłem jest kupno rocznej subskrypcji.
Osobiście uwielbiam tego rodzaju prezenty. Moi przyjaciele i rodzina mogą to potwierdzić :) Podobają mi się, ponieważ mogę cieszyć się nimi przez cały rok i zawsze jestem na bieżąco z rzeczami, które najbardziej mnie interesują. Jak wiecie, lubię modę i projektowanie wnętrz, więc mam zarówno prenumeratę czasopism Elle Polska i Elle Decoration Polska.
Ale Wy możecie wybrać dowolne czasopismo, które według was docenią wasi miłośnicy prasy.
Oto miejsce, w którym ja mam wszystkie moje subskrypcje. Bardzo często roczne subskrypcje zawierają również dodatkowe prezenty (zerknijcie poniżej), które są naprawdę piękne, więc warto sprawdzić bieżące oferty ;) Jak najbardziej polecam!


* For a busy BUSINESS woman*
(Dla kobiety BIZNESU)

If you are looking for a unique gift for a busy, obligatory woman, who has a lot on her mind, but who likes an organized lifestyle, then it is here that your search comes to an end. :)
I think that this wonderful set from lovesimple.pl would make a very beautiful gift and the most appropriate one.

***

Jeśli szukacie wyjątkowego prezentu dla kobiety zajętej, obowiazkowej, mającej wiele na głowie, ale lubiącej zorganizowany tryb życia, to tutaj wasze poszukiwania się kończą :)
Myślę, że pięknym prezenem i jak najbardziej odpowiednim byłby ten oto wspaniały zestaw z lovesimple.pl

Photo credit to lovesimple.pl

A calendar that I think will love every woman and not only for its lovely minimalist design. Simple Calendar 2020 is a beautiful and effective planning tool for ambitious women for whom an ordinary book calendar is not enough. It has not only space to plan every day, but also sections for many additional things. More details about what’s inside here

All gift packages can be found on the lovesimple.pl store website.
I have one myself and I have been absolutely loving it. The new year is on the horizon that’s why I think it’s time to write my letter to Santa ;)

***

Kalendarz, który myślę pokocha każda kobieta i nie tylko za jego śliczny minimalistyczny design. Simple Calendar 2020 to piękne i skuteczne narzędzie do planowania dla ambitnych kobiet, dla których zwykły kalendarz książkowy to za mało. Posiada nie tylko przestrzeń na zaplanowanie każdego dnia, ale również sekcje na wiele dodatkowych rzeczy . Więcej szczegółów co jest w środku tutaj

Wszystkie pakiety prezentów można znaleźć na stronie sklepu lovesimple.pl
Sama mam taki piękny kalendarz i go uwielbiam. Nowy rok juz na horyzoncie, dlatego myślę, że chyba czas zacząć pisać mój list do Świętego Mikołaja ;)


* For a SOCIAL MEDIA lover*
(Dla miłośnika SOCIAL MEDIA)

I think that for a social media enthusiast, a wonderful gift will be the presentation of his own photos in a completely different form. IG Minibook – instagram photos in a mini edition! You can find one of these offers at Printu.pl
This gift will store photos from social media in an analogue version. It will let the recipient enjoy their memories in the squares. The affordable price is a decided plus :-) I recommend it!

***

Myślę, że dla miłośnika mediów społecznościowych wspaniałym prezentem będzie przedstawienie jego własnych zdjęć w całkiej innej formie. A jest nią IG Minibook – instagramowe zdjęcia w mini wydaniu. Jedną z takich ofert możecie znaleźć na Printu.pl
Ten prezent przechowa zdjęcia z mediów społecznościowych w analogowej wersji. Pozwoli cieszyć się obdarowanej osobie jej wspomnieniami w kwadratach. Plusem jest również bardzo przystępna cena :-) Polecam!

It is also possible to print photos in the form of a poster. Over 100 square photos in one place. That will definitely impress! You can find a very nice offer on socialdruk.pl

Możliwe jest również wydrukowanie zdjęć w formie plakatu. Ponad 100 kwadratowych zdjęć w jednym miejscu. To na pewno zrobi wrażenie! Bardzo fajną ofertę znajdziecie na socialdruk.pl

Photo credit to socialdruk.pl

* For a COFFEE lover*
( Dla miłośnika KAWY)

I hope you know that buying a coffee or any coffee accessories to your coffee lover is always a good idea :) It is a very simple idea but it doesn’t mean it cannot be a luxury gift as well. It all depends on how much you are willing to spend. Below you can find three sets I like a lot. Maybe you too know someone that will appreciate this sort of gift.

Mam nadzieję, że wiecie, że zakup kawy lub akcesoriów do kawy dla waszego Kawosza jest zawsze dobrym pomysłem :) To bardzo prosty pomysł, ale to nie znaczy, że nie może on być również prezentem luksusowym. Wszystko zależy od tego, ile chcesz przeznaczyć na taki upominek. Poniżej znajdziesz trzy zestawy, które bardzo mi się podobają. Może wy też znacie kogoś, kto doceni tego rodzaju prezent.

Photo credit to baumgart-kaffee.pl

Photo credit to sobox.pl
  1. Zestaw kawowy: 2 kawy dla konesera + kawiarka
  2. Zestaw Green: kawa zielona + herbata Oaza
  3. Coffee Break prezent dla kawosza


Let me know below if you liked any of my ideas. I’m really curious :)
Also, let me take advantage of this post to already wish you a truly wonderful and festive season.

Dajcie znać poniżej, czy któreś z moich pomysłów przypadło wam do gustu. Jestem naprawdę ciekawa :)
Pozwólcie również, że skorzystam z tego wpisu, aby już teraz życzyć wam wszystkim Świąt prawdziwie świątecznych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *