Books vs Audiobooks


Lifestyle, Reviews, Web Spaces / Wednesday, May 29th, 2019

Are you reading books or listening to them? What type are you?
I am wondering if you are lucky enough to have time to actually read books or if you are like me with the only option left for audiobooks.
A few days ago I had a conversation with my mom about it and I guess she surprised me a bit with her view on that. That’s why I thought I would share that with you all.

Czytacie książki czy ich słuchacie?
Zastanawiam się, czy macie wystarczająco dużo czasu, aby rzeczywiście czytać książki czy też jesteście podobni do mnie, z jedyną opcją pozostałą na audiobooki.
Kilka dni temu rozmawiałam o tym z moją mamą i myślę, że trochę mnie zaskoczyła swoim poglądem na ten temat. Dlatego pomyślałam, że podzielę się tym z wami wszystkimi :)

Just so you know, my mom is a huge authority to me if it comes to books. She loves them and she reads a lot. She is really active and busy but she does still finds the time to read a few pages every day.
I, on the other hand, have NO time to read books. It seems impossible for me to find time to grab one. I feel lucky to find a moment once in a while to look through the pages of my favorite design magazines to get some inspirations.
However, I do listen to audiobooks. I do that when I’m running, shopping or cooking. Even though I love printed books, finding the opportunity to read them is a real challenge for me. The audiobooks option is my solution to stay up to date with the latest bestsellers and, what is also important, to listen to books in a foreign language.

Musicie wiedzieć, że moja mama jest dla mnie ogromnym autorytetem, jeśli chodzi o książki. Uwielbia je i dużo czyta. Mimo, że jest naprawdę aktywna i zajęta, wciąż znajduje czas, aby trochę poczytać każdego dnia.
Ja z drugiej strony, tego czasu na czytanie niestety nie mam, albo jego wygospodarowanie wydaje mi się niemożliwe. Jestem zadowolona, jak od czasu do czasu znajdę chwilę, by przejrzeć kilka stron moich ulubionych design’erskich czasopism, by zaczerpnąć trochę inspiracji.
W zamian jednak, słucham audiobooków.
Robię to, kiedy biegam, w czasie zakupów lub gotowania. Mimo, że uwielbiam drukowane książki, znalezienie możliwości ich przeczytania jest dla mnie prawdziwym wyzwaniem. Opcja audiobooków to moje rozwiązanie, aby być na bieżąco z najnowszymi bestsellerami, i co ważne, słuchać książek w obcym języku.

So, I asked my mom if she thinks that listening to audiobooks counts?
I guess I wanted to know if in her view it is any sort of cheating.;)
And this is where she surprised me.
She said – ‘Yes, of course, it counts sweety! It’s about getting to know the content. It doesn’t matter how you do it.’ :)
Her point was quite clear and I was glad she sees it the same way as I do. There is a really little gap during my busy day to actually carry a heavy book and read it. My mom is happy that I manage to organize myself to do some exercises while Lena does hers, and I can listen to books while I am doing that. It’s a win-win situation – as she says.
Interesting enough, my mom told me she is thinking about using audiobooks herself because her eyes are getting tired very quickly now so it’s a solution for her as well. :)

Zapytałem więc mamę, czy uważa, że słuchanie audiobooków się liczy?
Chyba chciałam wiedzieć, czy jej zdaniem to jakikolwiek rodzaj oszustwa ;)
I tu mnie zaskoczyła.
Powiedziała:
– “Oczywiście kochanie, że się liczy! Chodzi o poznanie treści. Nie ma znaczenia w jaki sposób” :)
Jej przekaz był jasny i cieszyłam się, że widzi to tak samo jak ja. Podczas mojego zajętego dnia jest naprawdę mała luka, aby rzeczywiście nosić ciężką książkę i ją czytać. Moja mama jest szczęśliwa, że udaje mi się zorganizować aby pobiegać, podczas gdy Lena jest na swoich zajęciach i że mogę słuchać książek w między czasie. To opcja korzystna dla wszystkich – jak mówi.
Co ciekawe, moja mama przyznała, że sama myśli o korzystaniu z audiobooków, ponieważ jej oczy bardzo szybko się teraz męczą, więc jest to również fajne rozwiązanie dla niej.

After talking to my mom I made sure even more that audiobooks are not any sort of rival to printed books or the worse option. It’s a convenient alternative to old-fashioned reading.
So if you were wondering about the cheating part as I did then here you have it…Moms always tell you the truth ;)

Po rozmowie z moją mamą upewniłam się jeszcze bardziej, że audiobooki nie są żadnymi rywalami książek drukowanych.
Audiobooki to poprostu wygodna alternatywa dla staromodnego czytania.
Więc jeśli zastanawialiście się nad tym czy jest to jakikolwiek rodzaj oszustwa, tak jak ja, to macie odpowiedź …
Mamy zawsze mówią prawdę ;)

If you feel like trying audiobooks then I personally recommend audible.com. If you haven’t heard about it yet you should definitely visit their site and try Audible for 30 days for free. Just see if you like it.
Or, there is a polish equivalent site called Audioteka.com that also has plenty of options to buy audiobooks from.

Jeśli chcecie wypróbować audiobooki, osobiście polecam audible.com. Jeżeli jeszcze o tym nie słyszeliście, zdecydowanie powinniście odwiedzić ich stronę i wypróbować Audible przez 30 dni za darmo. Sprawdźcie, czy wam się spodoba.
Istnieje również polski odpowiednik witryny Audible o nazwie Audioteka.com, który ma również wiele opcji zakupu audiobooków.

Ps. For those who haven’t read or listen to ‘Becoming’ by Michelle Obama,I truly encourage to do so. It is my most recent audiobook and it’s an absolutely amazing story. Don’t worry it is not a typical memoir. It’s very interesting, moving but also told in a Michelle Obama’s humorous style. You will be surprised how much you can have in common with that amazing woman. Truly recommend!

Ps. Dla tych, którzy nie czytali lub nie słuchali „Becoming” Michelle Obamy, naprawdę zachęcam. To niesamowita historia. Nie martwcie się, gdyż nie są to typowe wspomnienia. Ksiazka jest bardzo interesująca, poruszająca, ale także opowiedziana w humorystycznym stylu Michelle Obamy. Będziecie zaskoczoni, jak wiele możecie mieć wspólnego z tą niesamowitą kobietą. Naprawdę polecam!

Let me know if you listen to audiobooks in the comments below.
Also, I will love to hear your recommendations :)

Dajcie znać, jeśli słuchacie audiobooków w komentarzu poniżej.
Z chęcią poznam również wasze rekomendacje :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *