‘Recycled Fashion’ Event – ASKANA Shopping Center


Events, Fashion, Kid friendly places, Lifestyle / Sunday, May 5th, 2019

On March 30th this year in the ASKANA shopping center, a fashion event titled “Check what’s new in fashion” took place, with elements of workshops for visitors and their children.
I had the pleasure of being a guest at this event as a part of the jury but I was also invited to a short on-stage conversation where I could tell a little bit about myself, my passion for design and my new blog (allaroundme.pl).
ASKANA shopping center – Thank you for the invitation :)

W dniu 30 marca br. w Galerii ASKANA zorganizowany został event modowy “Sprawdź co w modzie piszczy” z elementami warsztatów dla odwiedzających i ich dzieci.
Ja miałam przyjemność być gościem na tym wydarzeniu w roli jurorki, ale rownież zostałam zaproszona na krótką pogawędkę, w której mogłam przybliżyć obecnym moją osobę, pasję do projektownia i opowiedzieć o moim nowym blogu allaroundme.pl.
Galeria Askana – Dziękuję za zaproszenie :)

The goal of this event was to show fashion and its practical use.
There were tailoring workshops (sewing up pillows), games where children could play and turned into fashion designers and many other creative attractions.
I had the pleasure to be part of the jury and decide about the winner in the competition for “A Stylish Gorzowianka or Gorzowiak”, where a person could win a voucher for shopping at Askana shopping center.

During this event, local kindergartens were also involved in the contest called “fashion for recycling”. The requirement for this contest was to prepare outfits from recycling materials or used clothes.
The prize for the winning kindergarten was a special theatrical performance that will be held for the kids in their kindergarten.
Here, as well, I was part of the jury and had to decide about the most interesting eco-style stylization.
As you can see below, it was not an easy decision. They were all beautiful! All the kids were amazing!
My 7-year-old Lenka also participated. She just had to be part of this event ;)

I think that this type of events are very important, because they build awareness among children and young people, showing them that giving a second life to things is a way to introduce sustainable fashion into everyday life.

***

Celem tego event’u było połączenie mody z jej praktycznym zastosowaniem.
Zaplanowane były wspólne warsztaty krawieckie, wyszywanie poduszeczek „Jaśków”, zabawy dla dzieci w małych projektantów i wiele innych kreatywnych atrakcji.
Miałam przyjemnosć być częścią jury i decydować o wyborze zwycięzcy w konkursie na „Stylową gorzowiankę lub gorzowiaka”, gdzie do wygrania był voucher na zakupy w Galerii Askana.

Podczas tego wydarzenia, w konkursie „moda na recykling” zaangażowane były również gorzowskie przedszkola. Celem zabawy było przygotowanie strojów z materiałów recyklingowych i zaprezentowanie ich na scenie.
Dla zwycięskiego przedszkola nagrodą było specjalne przedstawienie, które w umówionym terminie przyjedzie do dzieci.
Tutaj rownież miałam przyjemnosć decydować o wyborze najciekawszej stylizacji w modzie w stylu eko.
Jak widać poniżej, nie była to łatwa decyzja. Wszystkie były piękne!
Mojej 7-letniej Lenki także nie mogło tutaj zabrąknać. Po prostu musiała być częścią tego wydarzenia ;)

Myślę, że tego typu wydarznia są bardzo ważne, ponieważ budują świadomość wśród dzieci i młodzieży, pokazując im, że dawanie drugiego życia rzeczom to sposób na to, aby zrównoważoną modę zacząć wprowadzać do codziennego życia.

Here are few photos from that event // Oto kilka zdjeć z tego wydarzenia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *