dōTERRA Essential Oils – Natural Solution For Body and Soul


Healthy Living, Lifestyle, Products, Reviews, Web Spaces / Friday, September 11th, 2020

Have you ever heard about dōTERRA Essential Oils? If you haven’t, I think you might find it very interesting if you care about improving your health as much as I do.
Let me just quickly tell you how I use that natural solution to feel better every day :)

But first few words for those who might not really know, what are the essential oils.
Essential oils are volatile aromatic compounds found in various parts of plants. They can both smell beautiful and have enormous power and positively affect our physical and emotional health. Oils can be used in one of three ways: sprayed in the air, applied to the skin, or taken internally as a dietary supplement.

***

Czy kiedykolwiek słyszeliście o olejkach eterycznych dōTERRA? Jeśli nie, to myślę, że może Was to bardzo zainteresować, jeśli zależy Wam na poprawie swojego zdrowia tak samo jak mi. Pozwólcie, że powiem wam, jak ja używam tego naturalnego rozwiązania, aby czuć się lepiej każdego dnia :)

Ale najpierw kilka słów dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, czym są olejki eteryczne.
Olejki eteryczne to lotne aromatyczne związki, występujące w różnych częściach roślin. Mogą zarówno pięknie pachnąć, jak i posiadać ogromną moc i pozytywnie wpływać na nasze zdrowie fizyczne i emocjonalne. Olejki mogą być stosowane jedną z trzech metod: rozpylane w powietrzu, nakładane na skórę̨ lub przyjmowane wewnętrznie jako suplement diety.

dōTERRA On Guard Sanitizing Mist

Personally, I heard about Essential Oils a long time ago and always wanted to try it but I didn’t really know which ones are good. I knew that many essential oils on the market are heavily contaminated or adulterated with synthetic chemicals and, if I’m buying essential oils, it rather means I want something completely natural and safe. So I haven’t really tried anything until I met a wonderful woman named Aneta Molnar (from www.olejkowyzawrotglowy.pl ) who told me about dōTERRA Essential Oils.

During the pandemic, I was looking for a product to sanitize hands after touching door handles or shopping carts and also something that would not dry out the skin so much. At that time, I was lucky enough to see Aneta’s post on her Facebook page about dōTERRA On Guard Sanitizing Mist that kills 99.9% of germs and bacteria. It was exactly what I was looking for – natural and does the job :)
Very quickly this product was in my purse.
I love it because that protective blend provides an invigorating citrus spice aroma, infused with moisturizing apple extract. Cleanses hands when soap and water are unavailable. It is also a convenient size for travel and on-the-go use. So it should be no surprise here that this specific dōTERRA product became my personal favorite.

***

Osobiście o olejkach eterycznych słyszałam dawno temu i zawsze chciałam ich wypróbować, ale tak naprawdę nie wiedziałam, które z nich są dobre, ponieważ wiedziałam, że wiele olejków eterycznych na rynku jest silnie zanieczyszczonych lub zafałszowanych syntetycznymi chemikaliami. A jeśli kupuję olejki eteryczne, oznacza to raczej, że chcę czegoś całkowicie naturalnego i bezpiecznego. Tak naprawdę niczego nie próbowałam, dopóki nie spotkałam wspaniałej kobiety Anety Molnar (z www.olejkowyzawrotglowy.pl), która opowiedziała mi o olejkach eterycznych dōTERRA.

W czasie pandemii szukałam środka do dezynfekcji rąk po dotknięciu klamek lub wózków sklepowych, a także czegoś, co nie wysuszy tak bardzo skóry. W tym czasie miałam szczęście zobaczyć post Anety na jej stronie na Facebooku o mgiełce odkażającej dōTERRA On Guard, która zabija 99,9% zarazków i bakterii. To było dokładnie to, czego szukałam – produkt naturalny i spełniający swoje zadanie :-)
Bardzo szybko dōTERRA On Guard znalazł się w mojej torebce.
Uwielbiam go, ponieważ ta ochronna mieszanka zapewnia orzeźwiający aromat cytrusowych przypraw, wzbogacony nawilżającym ekstraktem z jabłka. Czyści ręce, gdy nie ma mydła i wody. Jest to również wygodny rozmiar do użytku w podróży i poza nim. Nie powinno więc dziwić, że ten konkretny produkt dōTERRA stał się moim ulubionym.

dōTERRA Introductory Kit

Very soon after that, I received a beautiful gift from Aneta to try few more dōTERRA Essential Oils and I thought I will tell you quickly about them since I have been using them for a while now and I absolutely love them. Why? Because I feel good and I love natural solutions :)

Currently, I am using a dōTERRA Introductory Kit.
The set contains 3 oils: Lavender, Lemon, and Peppermint oils.

– Lavender – used in cosmetics and many therapies, it will bring relief from inflammation and skin ailments, soothe respiratory system infections, including allergies, support immunity, have a calming effect, and are used for a good, restful sleep.
I personally love to put a drop on the pillow before going to sleep. It really helps relax.

– Lemon – has many benefits and uses. When added to water, Lemon provides a refreshing and healthy boost throughout the day. Lemon is often added to foods to enhance the flavor of desserts and main courses. Lemon has an uplifting, energizing aroma and promotes a feeling of lightness, joy. Supports the work of the respiratory and immune systems and supports detox.
A glass of water with a drop of Lemon Oil is my must-have morning routine.

– Peppermint – most often used for oral hygiene, it also helps to alleviate accidental stomach ailments and supports the work of the respiratory system, including reducing bothersome symptoms of runny nose and allergies. It stimulates and improves concentration, reduces tension, and relieves headaches.
Unfortunately, I do get headaches quite often so I use the Peppermint with Lavender oils for the back of the neck to get rid of them.

***

Niedługo potem otrzymałam piękny prezent od Anety, aby wypróbować jeszcze kilka olejków eterycznych dōTERRA i pomyślałem, że szybko o nich opowiem, ponieważ używam ich od jakiegoś czasu i absolutnie je uwielbiam. Czemu? Bo dobrze się czuję i kocham naturalne rozwiązania :)

Obecnie używam zestawu startowego dōTERRA.
W zestawie znajdują się 3 olejki: lawendowy, cytrynowy i miętowy.

Lawenda – stosowana w kosmetyce i wielu terapiach przyniesie ulgę w stanach zapalnych i dolegliwościach skórnych, łagodzi infekcje dróg oddechowych, w tym alergie, wspomaga odporność, działa uspokajająco, zapewnia dobry, spokojny sen.
Osobiście uwielbiam dawać kroplę na poduszkę przed pójściem spać. To naprawdę pomaga się zrelaksować.

Cytryna – ma wiele zalet i zastosowań. Cytryna dodana do wody zapewnia orzeźwiający i zdrowy zastrzyk przez cały dzień. Cytryna jest często dodawana do potraw w celu wzmocnienia smaku deserów i dań głównych. Cytryna ma podnoszący na duchu, energetyzujący aromat i wywołuje uczucie lekkości, radości. Wspomaga pracę układu oddechowego i odpornościowego oraz wspomaga detoksykację.
Szklanka wody z kroplą olejku cytrynowego to mój must-have na poranek.

Mięta pieprzowa – najczęściej stosowana do higieny jamy ustnej, pomaga również w łagodzeniu przypadkowych dolegliwości żołądkowych oraz wspomaga pracę układu oddechowego, w tym redukując uciążliwe objawy kataru i alergii. Pobudza i poprawia koncentrację, zmniejsza napięcie i łagodzi bóle głowy.
Niestety dość często odczuwam bóle głowy, więc używam olejku miętowego z lawendą na kark, aby się ich pozbyć.

dōTERRA Balance before morning yoga

dōTERRA Balance blend is another one I use.
I begin my day by putting dōTERRA Balance on the bottom of my feet to promote feelings of calmness and tranquility just before my morning yoga. It really gives a whole-body sense of relaxation.

***

Kolejną mieszanką, ktorą używam jest dōTERRA Balance.
Rozpoczynam dzień od wtarcia paru kropel dōTERRA Balance w stopy, aby wywołać uczucie spokoju i wyciszenia tuż przed poranną jogą.
To naprawdę daje poczucie relaksu dla całego ciała.

Sauna Aromatherapy – during my summer vacations

All three oils that I have i.e. Lavender, Lemon, and Peppermint, are great for sauna aromatherapy so I use them in the sauna whenever I have a chance to do so. However, you need to remember that pure undiluted essential oil must never be placed on the super-heated rocks of the sauna.
I add 4 drops of pure essential oil to 1 liter of water, and then I use this fragranced water when dousing the rocks in the sauna.
I already miss that feeling of being relaxed and peaceful after sauna aromatherapy.

***

Wszystkie trzy posiadane przeze mnie olejki tj. Lawendowy, Cytrynowy i Miętowy świetnie nadają się do aromaterapii w saunie, więc używam ich zawsze, gdy mam ku temu okazję. Należy jednak pamiętać, że czystego nierozcieńczonego olejku eterycznego nie wolno nigdy umieszczać na przegrzanych kamieniach sauny. Ja dodaję 4 krople czystego olejku eterycznego na 1 litr wody, a następnie tę pachnącą wodę używam do polewania kamieni.
Już tęsknię za tym uczuciem relaksu i odprężenia po aromaterapii w saunie.

Let me just mention that my oils are 5ml each. It may not seem a lot but I have them for a few months now and they are very efficient.
If you want to find out more about how you can use dōTERRA Essential Oils visit the official dōTERRA site (English) or olejkowyzawrotglowy.pl (Polish). You can also write to Aneta through her FB group and I am sure she will answer any question you may have. Just so you know Aneta is a Polish woman living in Pennsylvania (USA), so don’t hesitate to contact her because she talks to people from all over the world.

Let me know below if any of You use Essential Oils and which ones are your personal favorite.
Thanks for reading and I hope you liked it.

***

Wspomnę tylko, że moje olejki mają po 5 ml. Niby niewiele, ale mam je już od kilku miesięcy i są bardzo wydajne.
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o olejkach eterycznych dōTERRA, odwiedźcie oficjalną stronę dōTERRA (w języku angielskim) lub olejkowyzawrotglowy.pl (w języku polskim). Możecie również napisać do Anety za pośrednictwem jej grupy na FB, a ona na pewno odpowie na każde Wasze pytanie. Tak na marginesie, Aneta to Polka mieszkająca w Pensylwanii (USA), więc nie wahajcie się z nią skontaktować, ponieważ rozmawia z ludźmi z całego świata.

Dajcie znać poniżej, jeśli ktoś z Was używa olejków eterycznych i które z nich są Waszymi ulubionymi.
Dziękuję za przeczytanie i mam nadzieję, że Wam się podobało.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *