ELLE About Fashion Conference


Events, Fashion, Lifestyle / Wednesday, April 17th, 2019

On Saturday, April 6th, in Warsaw in the luxurious spaces of the Raffles Hotel, the first ELLE Conference About Fashion (#elleaboutfashion) took place, in which I had the pleasure to participate. It was a conference about fashion, values, business, new technologies, and life changes.
1 day, 17 lectures in 3 thematic blocks (Fashion Now, Fashion Future, Beyond Fashion), and also among them included those that touched the problem of consumerism and the need for changes in the clothing industry. It was really a valuable and beautiful day.
(See the short video from the event)

***

W sobotę, 6 kwietnia, w Warszawie w stylowych wnętrzach Hotelu Raffles Europejski, odbyła się pierwsza konferencja ELLE About Fashion (#elleaboutfashion), w której miałam przyjemność uczestniczyć. Była to konferencja o modzie, wartościach, biznesie, nowych technologiach i życiowych zmianach.
1 dzień, 17 wykładów w 3 blokach tematycznych (Fashion Now, Fashion Future, Beyond Fashion), a w nich również takie, które poruszały m.in. problem konsumpcjonizmu i potrzeby zmian w branży odzieżowej.
To był naprawdę wartościowy i pięknie spędzony dzień.
(Zobaczcie krótką relację wideo z wydarzenia)

But let me start from the beginning… When I found out about this event, it took me less than 5 minutes to buy the ticket. I am happy now because tickets to that conference were sold out in less than two days.
But why did I make such a quick decision
? Well…There are at least several reasons.
One of them is definitely my huge passion for fashion and design, and I knew that some very inspiring and interesting people would be there. However, reading the program of the conference, I was mostly surprised by the variety of topics and I noticed some that are not easy, particularly in the fashion industry, and which recently I am very interested in. (see the conference agenda)

***

Ale zacznę od początku…Kiedy dowiedziałam się o tym wydarzeniu, to jak nigdy, nie zajeło mi 5 minut, aby zgłosić swoje uczestnictwo. Teraz bardzo się cieszę, ponieważ bilety na konferencję wyprzedały się w niecałe dwa dni.
Ale skąd taka szybka decyzja? Powodów znajdzie się kilka.
Jednym z nich jest na pewno moje duże zamiłowanie do mody (koncepcji projektowych) /design’u i wiedziałam, że nie zabraknie tam inspirujących i ciekawych osób. Jednak czytając program konferencji, zaskoczyła mnie najbardziej różnorodność tematów oraz dostrzegłam te, które nie są tematami łatwymi w szczególności w branży modowej, a które ostatnio bardzo mnie interesują. (zobacz cały program).

Dr Marta Karwacka z How to Wear Fair

Sustainable fashion is one of those topics (#sustainablefashion). It is the fashion that takes the environment into consideration. Dr. Marta Karwacka from How to Wear Fair was at the conference to talk about that. The topic is not easy or pleasant, but we should all know that it is extremely important, because when it comes to ecology, we’re all in the same boat.
Therefore, I am pleased that ELLE Poland magazine is the first fashion title to touch the topic of sustainable fashion and responsible fashion. This topic also appeared in the latest issues of the magazine. Huge applause to ELLE editors for breaking the silence and talking about taboo topics.
Because this is important, let me devote the most attention to it in this post.
It seems that the clothing industry is starting to face challenges and, as one of the industries responsible for environmental pollution, is already aware of the fact that it needs to make a number of changes. However, the changes do not only apply to the clothing industry, but also to ourselves. Dr. Marta Karwacka encouraged, in her speech, to use fashion consciously. Buy less and support local producers. Be aware of what you wear. Let’s invest in quality, ‘timeless’ things, and not in FAST fashion, i.e. in a dress, blouse or purse to use just once. Let’s NOT be FASHION VICTIMS… Let’s be FASHION CHANGERS.
“In every second, a truck of clothes comes into a garbage dump…” – said Marta Karwacka
Unfortunately, this is a sad truth. Free delivery and free online returns do not help with this problem either.
Have you ever wondered what is happening with your returns? Personally, I recommend this short lecture from TED Talks (below). Maybe, you will approach ordering a bit differently next time ;)

***

Właśnie takim tematem jest moda zrównoważona (#sustainablefashion), moda z myślą o środowisku, o której na konferencji mowiła Dr Marta Karwacka z How to Wear Fair. Temat nie jest łatwy ani przyjemny, ale wszyscy powinniśmy wiedzieć, że jest on niezmiernie ważny, bo jeśli chodzi o ekologię to wszyscy jedziemy na tym samym wózku.
Dlatego też, cieszy mnie fakt, iż magazyn Elle Polska jako pierwszy modowy tytuł podjął się dotknięcia tematu zrównoważonego rozwoju i mody odpowiedzialnej. Ten temat również pojawiał się już w ostatnich wydaniach magazynu. Myślę, że za przełamywanie tematów tabu redakcji ELLE należą się duże brawa.
Dlatego że, ten temat jest ważny, pozwólcie że poświęce mu w tym wpisie najwięcej uwagi.
Wygląda na to, że przemysł odzieżowy zaczyna stawiać sobie wyzwania i jako że, należy do jednej z branż, które odpowiadają za zanieczyszczenie środowiska, jest już świadomy tego, że musi dokonać szeregu zmian. Zmiany jednak nie dotyczą tylko przemysłu odzieżowego, ale również i nas samych. Właśnie do tego zachęcała prelegentka Dr Marta Karwacka, aby z mody korzystać świadomie. Kupować mniej i wspierać lokalnych producentów. Mieć świadomość tego co nośimy. Inwestujmy w jakość, rzeczy ‘ponadczasowe’, a nie w FAST fashion, czyli w sukienkę, bluzkę czy torebkę na jeden raz. Nie bądzmy OFIARMI MODY (fashion victims) tylko ją zmieniajmy (fashion changers).
“Co sekundę na wysypisko śmieci, wjeżdża ciężarówka ubrań…”-mówiła Marta Karwacka
To niestety jest smutna prawda. Darmowa dostawa i darmowy zwrot online również nie pomagają w tym problemie. Zastanawialiście się kiedyś co dzieje się z waszymi zwróconymi zamówieniami? Osobiscie polecam ten krótki wykład z TED Talks (wideo powyżej). Może następnym razem i wy podejdziecie do zamawiania troszeczkę inaczej ;)

In fact, there are many ways to bring sustainable fashion into everyday life. Just like the long duration of things, as well as giving them a second life. It is comforting that more and more brands are joining the green revolution. For example, the H&M Conscious collection has been produced so far, from fabrics obtained from bottles or fishing nets and most recently even from the orange fiber. Guess, promotes the trend of customization that fits into the ecological approach to life. Or Stella McCartney, who was one of the first designers giving up fur and leather.
I think that we need to remember that we are the consumers who are a very important link in the process and we have the power to demand changes.
Let’s not forget about it and require more!

***

Tak naprawdę, jest wiele sposobów na to, żeby zrównoważoną modę wprowadzić do codziennego życia. Tak jak, długie trwanie przedmiotów, a także dawanie im drugiego życia. Pocieszające jest to, że coraz więcej marek przyłącza się do zielonej rewolucji. Jak np. kolekcja H&M Conscious produkowana jest dotychczas m.in. z tkanin pozyskiwanych z butelek czy sieci rybackich, a ostatnio nawet z włókna pomarańczy. Guess, promuje trend na kustomizację, który wpisuje się w ekologiczne podejście do życia. Albo Stella McCartney, która jako jedna z pierwszych projektantek, zrezygnowała z futer i skóry.
Myśle, że trzeba pamietać o tym, że to my konsumenci jesteśmy bardzo ważnym ogniwem i to my mamy moc, aby domagać się zmian.
Nie zapominajmy o tym i wymagajmy więcej!

This was one of the many interesting topics at this conference. In spite of diversity, everything merged together. I do not even know when 9 hours have passed. Every lecture was interesting but it would be too long to write about each of them.
So, thank you briefly:
Anna Waśko and Katarzyna Wosiek from Showroom.pl: for showing the platform from the other side and explaining how e-commerce changed the fashion
Gosia Baczyńska and Dominika Nowak (vandanovak): for sharing your opinions and experiences about working in the fashion industry.
Cleo Ćwiek: for sharing your story and talking about a very important topic which is the problem of depression and that it affects many people.
Kasia Nosowska and Olka Kaźmierczak: for reminding that it is worth remembering about yourself
Magda Molek: for a healthy approach to the subject of the self-image.

***

To był jeden z wielu ciekawych tematów tej konferencji. Mimo różnorodności to i tak wszystko łączyło się w całość. Nawet nie wiem kiedy upłynęło 9 godzin. Każdy wykład był istotny, i długo by było pisać o każdym z nich.
Pokrótce więc dziękuję:
Anna Waśko i Katarzyna Wosiek z Showroom.pl: za pokazanie platformy od drugiej strony i opowiedzenie jak e-commerce zmienił modę

– Gosia Baczyńska (@gosiabaczynska_official) i Dominika Nowak (@vandanovak_official) za podzielenie się swoimi opiniami i doświadczeniami na temat pracy w branży modowej.

Cleo Ćwiek (@cleocwiek): za poruszenie niezwykle ważnego tematu jakim jest problem depresji i że dotyka on wielu osób.

Kasia Nosowska (@nosowska.official) i Olka Kaźmierczak (@olkakazmierczak): za przypomnienie, że warto pamietać o sobie

Magda Molek: za zdrowe podejście do tematu wizerunku

One more thing should be added that a very special ELLE Apartment was also at the participants’ disposal during the conference. The stylists of Elle Polska magazine – Karolina Limbach (@karolinalimbach) and Maja Naskrętska (@majanaskretska) answered questions about stylization and trends, as well as you could check what they have in their wardrobes. Karolina Limbach – it was great seeing you again :)

***

Dodam jeszcze, że do dyspozycji uczestników konferencji był również specjalny Apartament ELLE. Stylistki magazynu Elle Poland – Karolina Limbach (@karolinalimbach) i Maja Naskrętska (@majanaskretska) odpowiadały na pytania dotyczące stylizacji i trendów, jak również można było sprawdzić co same mają w swoich szafach. Karolina Limbach wspaniale było znów się spotkać :)

with stylist – Karolina Limbach

Experts from the luxury brand Sisley Paris were doing make-up consultations, and Apart brand ran a flatlay photography workshop (Apart x InstaPhoto). Thank you Kasia Cieślik – Kolankowska (@pannalemoniada) for a great dose of knowledge :)
Already waiting for the second edition.

***

Eksperci luksusowej marki Sisley Paris prowadzili konsultacje makijażowe, a marka Apart prowadziła warsztaty fotografii typu flatlay (Apart x InstaPhoto). Dziekuję Kasia Cieślik – Kolankowska (@pannalemoniada) za świetną dawkę wiedzy :)
Już nie mogę się doczekać II edycji.

Here are some of my photos from the conference / Oto kilka moich zdjęć z konferencji

« of 2 »


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *