Lilou & Lovely Mother-Daughter Time


Lifestyle, Reviews / Tuesday, March 5th, 2019

Recently, I had the pleasure of being invited to Valentine’s meeting and presentation of the Lilou’s newest collections, which took place on February 11 in my hometown,Gorzów Wielkopolski.
I was delighted because I am really fond of delicate and subtle jewelry and a good design, and I do associate Lilou brand with just that.
At the beginning of February, my daughter was also celebrating her birthday, whom I had promised something special from Lilou while ego. Also, she had already seen something she really liked.
I thought that it could be a great mother-daughter date idea, as well as an opportunity for her to finally choose her full of positive symbolism talisman.

*******

Ostatnio miałam przyjemność być zaproszona na walentynkowe spotkanie i prezentację nowości Lilou, które miało miejsce 11 lutego w moim rodzinnym mieście w Gorzowie Wielkopolskim.
Bardzo mnie to ucieszyło, ponieważ jestem wielkim miłośnikiem delikatnej i subtelnej biżuterii i dobrego design’u, a właśnie z tym kojarzy mi się biżuteria Lilou.
Na początku lutego urodziny obchodziła również moja córeczka, której wcześniej obiecałam coś wyjątkowego z Lilou, a co ona upatrzyła sobie już jakis czas temu.
Pomyślałam, że będzie to wspaniała okazja na wspólne wyjście mamy i córki, jak rownież wybór obiecanego wcześniej małego i pełnego pozytywnej symboliki talizmana.Lenka was very excited about going out together. I think it meant a lot to her and that was what I cared about the most.
Despite her young age, and she’s just 7 years old, she is a little one with a very specific taste :)
It’s surprising to me how children watch their parents. Lena often looks at the things I design and I see her perceptiveness in the drawings that she makes for us later.
She knows exactly what I like and what attracts my attention and especially when it comes to jewelry design.
“Like mother like daughter” – I think this expression suits us.

*******

Lenka bardzo cieszyła się na wspólne wyjście. Myśle, że miało to dla niej olbrzymie znaczenie, i na tym zależało mi najbardziej.
Mimo swojego młodego wieku, a skończyła dopiero 7 lat, jest osóbką z bardzo sprecyzowanym gustem :)
Zaskakujące jest to jak bardzo dzieci obserwują swoich rodziców. Lena często przygląda się rzeczom, które projektuję i widzę jej spostrzegawczość w rysunkach, które dla nas wykonuje.
Wie dokładnie na co ja zwracam uwagę, a w szczególności jeśli chodzi o projektowanie biżuterii.
“Jaka mama, taka córka” – Myślę, że te stwierdzenie w naszym  wypadku jest jak najbardziej na miejscu ;)


Lena is a huge animal lover, so we knew that it would definitely be a necklace related to that subject.
The choice was not easy though :) See for yourself:

*******

Lena to wielki miłośnik zwierząt, więc wiedziałyśmy, że na pewno będzie to naszyjnik w tej tematyce. Wybór nie był jednak łatwy :) Zobaczcie sami:

But ultimately her heart was stolen by: Naszyjnik z pozłacanym zajączkiem na cienkim różowym sznurku

*******

Ale ostatecznie Lenki serce skradł: Naszyjnik z pozłacanym zajączkiem na cienkim różowym sznurkuWhether it is in the Lilou boutique or on their website, the jewelry configuration options are unlimited. A wide range of string colors and different lengths and types of chains.

Although it was Lena’s time, I also had a moment to look at the Lilou’s newest collections and these caught my eye:

*******

Czy to w butiku Lilou czy też na ich stronie internetowej, możliwości konfiguracji biżuterii są nieograniczone. Bogaty wybór kolorów sznurka oraz różne długości i rodzaje łańcuszków.

Mimo, że było to wyjście z myślą o Lence, ja rownież miałam chwilę, aby zapoznać się z nowościami i o to co wpadło mi w oko:

Bransoletka Agnes

Bransoletki Lilou

Pierścionek Biarritz pozłacany

Pierścionki Lilou

Torebka Halley

Akcesoria Lilou

The Lilou brand creates talismans of happiness, love, friendship, and memories that can be given to your daughter, your mother, your friend or yourself.
The option of personalizing jewelry makes it even more valuable. I think it brings people closer and gives them joy. It is something given for years.
I think that there is a lot of opportunities to give something special to the loved ones, and at Lilou, you can find a gift for every occasion.
Besides, every moment is good to express your feelings.

What do you think about Lena’s choice? :)

Marka Lilou tworzy talizmany szcześcia, miłości, przyjaźni i wspomnień, które podarować można córce, mamie, przyjaciółce lub samej sobie.

Opcja personizowania biżuterii nadaje jej jeszcze większą wartość. Sądzę, że to zbliża i sprawia ogromną radość. Jest to coś dane na lata.
Myślę, że okazji jest wiele aby obdarowywać bliskich, a w Lilou można znaleźć prezent na każdą okazję.
Poza tym każdy moment jest dobry, aby wyraźić swoje uczucia.

Co myślicie o Leny wyborze? :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *