Urodziny w fartuszkach – Let’s Cook Studio


Kid friendly places, Places, Reviews, Web Spaces / Monday, February 17th, 2020

[english version below]

Aż trudno uwierzyć, że kilka dni temu moja córcia skończyła 8 lat. Jak ten czas szybko przemija. Zamykam oczy i pamiętam jakby to było wczoraj, jak w najzimniejszą noc lutego, a było wtedy -23 stopnie, postanowiła zaskoczyć nas i przyjść na świat :)
No cóż, najwyraźniej trzeba pogodzić się z faktem, że dzieci rosną i to bardzo szybko.

A skoro mowa o urodzinach to i musi być także przyjęcie urodzinowe. Oczywiście o urodzinach słyszeliśmy już od jakichś dobrych 3 miesięcy przed docelową datą, także nie dało się pominąć tematu i trzeba było zacząć planować i zbierać pomysły ;) Dotychczas wyprawialiśmy urodziny w domu, ale w tym roku Lenka bardzo chciała zaprosić koleżanki i kolegów w jakieś ciekawe miejsce, więc zaczęły się poszukiwania.

Takim miejscem okazało się Let’s cook studio kulinarne Gorzów.
Pomysł świętowania urodzin w fartuszkach spodobał się Lenie od razu, gdyż od małego uwielbiała pomagać przy posiłkach i różnego typu wypiekach, więc był to strzał w 10.

Myślę, że kulinarne szaleństwo wśród bogactwa kolorowych warzyw, owoców lub smakołyków – to połączenie przyjemności tworzenia, jedzenia i kreatywnej zabawy. Eksperymentowanie z konsystencją potraw, z kolorami lub dekorowaniem deserów – to zabawa zarówno pyszna, jak i pożyteczna. I jakże wielka jest satysfakcja z kosztowania własnoręcznie przygotowanych potraw lub smakołyków.
Miło było widzieć niesamowite zaangażowanie dzieciaków.

A co gotowały? Dzieciaki robiły makaron od podstaw, do tego sos, kulki mięsne oraz tartaletka z owocami na kruchym spodzie z kruszonką. Było to nie lada wyzwanie, ale dzieciaki bez problemu sobie z tym poradziły.

Także, jeżeli szukacie fajnego miejsca i oryginalnego pomysłu na przyjęcie urodzinowe to my jak najbardziej polecamy tego typu miejsca jak Let’s Cook Studio w Gorzowie Wielkopolskim.

Zdjęcia i krótkie migawki poniższej, jeśli chcecie zobaczyć co działo się podczas kulinarnych urodzin Leny :)

***

It’s hard to believe that a few days ago my daughter turned 8 years old. Amazing how the time passes so quickly. I close my eyes and remember like it was yesterday when on the coldest night of February, and it was -23 degrees that night, she decided to surprise us and come into the world :)
Well, what you can do? I guess, we have to accept the fact that children are growing very quickly.

Speaking of birthdays, there must also be a birthday party. Of course, we had heard about a birthday party for some good 3 months before the target date, so you couldn’t skip the topic and you had to start planning and collecting ideas ;)
So far, we were celebrating Lena’s birthdays at home, but this year Lena really wanted to invite friends to some kind of interesting place, so the search began.

Let’s cook culinary studio Gorzów turned out to be such a place. Lena liked the idea of celebrating her birthday in aprons right away because since she was a little kid, she loved helping with meals and various types of baking, so it was a perfect idea.
I think that the culinary madness among the richness of colorful vegetables, fruits or delicacies is a combination of the pleasure of creating, eating and creative fun. Experimenting with the consistency of dishes, with colors or decorating desserts – this is both delicious and useful fun. And how great is the satisfaction of tasting self-prepared dishes or treats?!
It was nice to see the kids’ incredible involvement.

The kids made pasta from scratch, plus sauce, meatballs and fruit tartlets on a crispy crumble bottom. It was a real challenge, but the kids coped with it easily.

So, if you are looking for a cool place and an original idea for a birthday party, we highly recommend this type of place like Let’s Cook Studio in Gorzów.

Photos and short snapshots above if you want to see what happened during Lena’s culinary birthday :)