Wystawa Natalii Ślizowskiej ‘My Fashion World’


Events, Fashion, Lifestyle / Monday, February 3rd, 2020
[english version below]

Od 24 stycznia do 8 marca w Miejskim Ośrodku Sztuki (MOS) w Gorzowie Wielkopolskim można zobaczyć przepiękną wystawę najnowszych oraz nieco wcześniejszych projektów modowych Natalii Ślizowskiej.

Niezmiernie się cieszę, że tym razem, mimo napiętego harmonogramu, udało mi się dotrzeć na otwarcie wystawy, aby osobiście udać się w podróż do świata mody naszej lokalnej Projektantki.

Szczerze przyznam, że bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie frekwencja. Takich tłumów na otwarciu wystawy już dawno nie widziałam. Jak widać projekty Natalii fascynują i ciekawią wielu i wcale mnie to nie dziwi, gdyż jej ubiory to czyste dzieła sztuki.
Sama mówi, że:

“Moje kolekcje już od pierwszej myśli istnieją w wyjątkowych przestrzeniach, wśród przemyślanych instalacji, otoczone odpowiednią muzyką i światłem. Ubiór to sztuka…. ”

Natalia Ślizowska

A widząc jej projekty, bardzo trudno się z tym nie zgodzić!

Podczas otwarcia wystawy odbył się również performance pod tytułem “INSTADRAM by Natalia Ślizowska – za seduszko zrobię dla ciebie wszystko!” z udziałem gorzowskich aktorów. Występ niesamowicie mi się podobał i jakże wspaniale wpleciony został w całą wystawę!

“INSTADRAM by Natalia Ślizowska – za seduszko zrobię dla ciebie wszystko!”

Gra aktorów miała na celu pokazać dramat, którego sceny widziane są na co dzień w instagram’ie. Brawo, Marzena Wieczorek, Karolina Miłkowska-Prorok i Bartosz Bandura za tak genialne zobrazowanie świata plastiku, filetów i prywatności na pokaz.
Myślę, że tego typu performance, z przekazem tak trafnie pokazanym i odegranym, powinnien być wystawiany niejednokrotnie i przy wielu tego typu okazjach.

Zdjęcia i krótkie migawki z tego wydarzenia możecie zobaczyć poniższej.
Serdecznie polecam odwiedzenie wystawy w gorzowskim MOS’ie i poznania bliżej, jakże ciekawej, a zarówno bardzo skromnej projektantki mody Natalii Ślizowskiej.
Jestem pewna, że nie bedziecie żałować.

***

From January 24 to March 8 at the Municipal Art Center (MOS) in Gorzów Wielkopolski, you can see a beautiful exhibition of the latest and slightly earlier fashion designs by Natalia Ślizowska.

I am very happy that this time, despite the busy schedule, I was able to participate in the opening of the exhibition to personally travel to the fashion world of our local Designer.

I honestly admit that I was very positively surprised by the turnout. I have not seen such crowds at the opening of the exhibition for a long time. As you can see, Natalia’s designs fascinate and interest many, and it doesn’t surprise me at all, because her outfits are pure works of art.
She says herself:

“From the first thought, my collections exist in unique spaces, among well-thought-out installations, surrounded by appropriate music and light. Outfit is an art … “

Natalia Ślizowska

And seeing her projects, it is very difficult to disagree!

During the opening of the exhibition, there was also a performance titled “INSTADRAM by Natalia Ślizowska – I will do anything for an IG like!” with the participation of Gorzów actors. I loved the performance and how wonderfully it was woven into the entire exhibition!
The performance was intended to show a drama whose scenes are seen every day on Instagram. Bravo, Marzena Wieczorek, Karolina Miłkowska-Prorok and Bartosz Bandura for such a brilliant depiction of the world of plastic, fillets, and privacy to just show off.
I think that this type of performance, with the message so aptly shown and played, should be staged more than once and on many such occasions.

Photos and short snapshots of this event can be seen above.
I highly recommend visiting the exhibition at the Municipal Art Center (MOS) in Gorzów and getting to know Natalia Ślizowska, a very interesting and very modest fashion designer.
I’m sure you won’t regret it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *